Początki hotelarstwa-pochodzenie i metamorfoza

{{flashMessage}}

30-08-14


Pochodzenie nazwy “hotel” nie ma żadnego związku z miejscem, które miałoby oferować zakwaterowanie. Wywodzi się natomiast z francuskiego słowa “hôtel”, mianem którego określano francuską wersję domu szeregowego (tzw. „szeregówki”). Nazwy tej zaczęto używać w XVIII wieku. L'hôte (z franc. gość ale również gospodarz) dało początek określeniom l'hôtel, l'hôtellerie, l'industrie hôtelière, czyli odpowiednio: hotel, hotelarstwo, przemysł hotelarski, co zostało przejęte przez inne języki.

 

Pierwszym podobieństwem do dzisiejszej instytucji hotelu były starożytne gospodarstwa, z których większość oferowała tymczasowe zakwaterowanie dla podróżnych, często współdzielone z końmi czy bydłem.  Stąd zrodziły się gospody- instytucje o charakterze ogólnodostępnym, w których wyłącznie serwowano jedzenie i picie (a nie zakwaterowanie).

Przemiany społeczno-gospodarcze, które miały miejsce w Europie podczas Rewolucji Przemysłowej w XVIII wieku, spowodowały również zmiany w usługach które oferowano w gospodarstwach i gospodach, zmuszając obie do połączenia swoich sił : gościny, jedzenia i picia. Równocześnie tworzyły się instytucje bardziej luksusowe, pełne udogodnień, przeznaczone głównie dla arystokratów, które już określano mianem „hotelu”.

Ten typ instytucji stawał się coraz bardziej popularny ze względu na rozwój środków komunikacji, wzrost handlu i potrzebę przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. Drogi śródlądowe były kluczowe do podróżowania, jednakże długość trasy do określonych destynacji zmuszała podróźnych do wielu przystanków po drodze. Wzdłuż dróg zaczęły się pojawiać instytucje oferujące zarówno zakwaterowanie jak i gastronomię.

Pod koniec XVIII wieku panowało ogólne przekonanie o terapeutycznych właściwościach kąpieli.  Stąd więc zrodził się nowy typ hoteli – obiekty uzdrowiskowe, często nadmorskie.

Jednak dopiero przełom XIX i XX wieku dał nowy wymiar hotelarstwu. Zaczęto wzorować się na arystokratycznych pałacach, rezydencjach. Hotele tego typu powstawały we wszystkich metropoliach europejskich. Były one przeznaczone wyłącznie dla najbogatszych warstw. Dopiero wiek XX wprowadził nowego klienta – turystę. Wówczas zaczęto podróżować dla przyjemności, w celach rekreacyjnych. Hotelarstwo ponownie zaczęło ewoluować – musiało dostosować swoją ofertę już nie dla najbogatszych. Obok rezydencji przepełnionych przepychem musiały pojawić się mniejsze hotele, pensjonaty a nawet schroniska.

W dzisiejszych czasach hotele często traktowane są jak drugi dom. Spędzamy w nich znaczną część naszego życia i to nie tylko w celach turystycznych, ale coraz częściej służbowych.

Przez wieki hotelarstwo przechodziło przemiany. Jednak podsumowując warto przytoczyć słowa: „Hotel jeśli ma być hotelem, a nie przedsiębiorstwem noclegowym, powinien być namiastką domu...”

Hotel Rzeszów BEST WESTERN PLUS Ferdynand zaprasza. Hotel w Rzeszowie w centrum miasta gwaranuje dogodną lokalizację a także wysoki międzynarodowy standard. Jesteśmy do dyspozycji 24 h pod nr telefonu +48 17 740 16 16, e-mail: info@hotelferdynand.pl .